Hundertwasserovy domy

Dne 3. 4. 2023 jsme se v hodině výtvarné výchovy seznámili s rakouským mnohostranným umělcem Hundertwasserem a s jeho tvorbou v oblasti architektury, sochařství a malířství. Žáci zhlédli film o tomto umělci. Viděli známé stavby z Vídně jako jsou slavný dům Hundertwasserhaus, spalovnu odpadů Spittelau a další. Prohlédli si také mnoho knižních publikací s jeho tvorbou a plni inspirace se pustili do vlastních návrhů domů dle umělce Hundertwassera. Jak se jim to povedlo, se můžete přesvědčit v naší prezentaci.

Během této hodiny se v oblasti anglického jazyka a metody CLIL naučili slovní zásobu: watercolors, drawing, brush, cup, sculpture, painting, drawing, sculptures, interesting lines and colors, irregular lines, breaking right angles, architecture, house designs, different shapes of windows, doors, and houses…

Výuku metodou CLIL uskutečňujeme díky projektu Škola pro život III, který podpořilo Statutární město Ostrava v rámci dotačního řízení Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy částkou 319 tisíc Kč.  

Text, foto a vedení aktivity: V. Rymiecová.