Peer to peer – vrstevnické učení druháků a šesťáků

Ve čtvrtek 23. března byla učebna matematiky plná zvídavých kluků a holčiček z 2. B a jejich průvodců učením z 6. B. Šesťáci se na svou roli zodpovědně připravili, úlohy si předem vyzkoušeli, dokonce v hodině výtvarné výchovy vyrobili jednu z pomůcek.

Druháčci si mohli vybrat, které úlohy chtějí řešit, v jakém pořadí, jak rychle. Svůj pokrok si zaznamenávali na kartičce. Šesťáci je při plnění úkolů provázeli, vysvětlovali zadání úlohy, pomáhali s řešitelskou strategií a kontrolou správnosti řešení.

V nabídce byly čtyři úlohy: barevné trojice, neposedové v součtových trojúhelnících, nákup šatů pro krychli, skládání čtverců a obdélníků z dílků Tangramu. Úkoly rozvíjely kombinační myšlení, geometrickou a prostorovou představivost, numerické znalosti a dovednosti.

Jak dopadlo hodnocení hodiny? Nadšených 10 bodů se objevilo na prstech téměř všech dětí. Slíbili jsme si, že do konce školního roku ještě nejméně jednu společnou matematiku podnikneme.

Text a foto: I. Čechová. Vedení aktivity: I. Čechová, Š. Ďásková.