Moderní technologie bez hranic

Po dobu dvou setkání probíhal projekt Moderní technologie bez hranic, do něhož se zapojily tři ostravské školy a tři školy z polského města Wodzisław Śląski.

Mezi zapojenými byla i naše škola, ZŠ Krestova. Vybraní žáci měli možnost blíže poznat, co obnáší práce v médiích. Projekt zahrnoval návštěvu polského rádia Radio 99, České televize Ostrava, setkání s odborníky z dané branže, aktivity z prostředí médií a v neposlední řadě také množství workshopů. Přidanou hodnotou celého projektu pak byla nově navázaná přátelství s polskými žáky.

Celý projekt vyvrcholil v úterý 31. května, kdy část žáků prezentovala své zážitky a poznatky nabyté během celého programu a došlo tak ke vzájemnému sdílení všech zapojených škol.

Všem zúčastněným děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.

Text a foto: M. Sekelová. Doprovod a vedení prezentace žákyň: M. Sekelová, L. Vařáková.