Mezigenerační hřiště – projekt H7. Hlasování je ukončeno. Děkujeme za Váš hlas

Milí rodiče, děkujeme za Vaši podporu našeho projektu. Mezigenerační hřiště na pozemku naší školní zahrady může být relaxační zónou pro Vás, Vaše děti a Vaše rodiče. V čistém, udržovaném a hlídaném prostředí se vzrostlými stromy, lavičkami, lanovým centrem, pískovištěm, houpačkami, prostorem pro piknik, pétanque a stolní tenis můžete strávit příjemné odpoledne s rodinou a přáteli.

Hlasování je ukončeno.

logo

Představení projektu Mezigenerační hřiště – H7

Umístění: pozemek u ZŠ Krestova. Částka: 2,5 milionu korun. Financování: participativní rozpočet 2020.

Části mezigeneračního hřiště: 1. lanové centrum s 12 stanovišti, trampolínou a hrazdami 2. pétanque hřiště, stolní tenis a šachový stůl  3. relaxační posezení s okrasnými keři a květinami 4. zóna pro nejmenší s pískovištěm, klouzačkou a houpačkami 

Rádi bychom zpřístupnili pozemek základní školy o rozloze 17 000 m2 veřejnosti formou hlídaného mezigeneračního hřiště, kde by rodiče malých dětí a prarodiče mohli v klidu relaxovat a měli jistotu, že jejich děti mohou běhat po trávě a hrát si na písku v čistém prostředí bez zvířecích exkrementů a skleněných střepů. Na seniory myslíme v relaxační části s možností hrát ve stínu stromů pétanque, šachy, stolní tenis nebo cvičit jógu či hrát cricket na udržované trávě. Nebude chybět ani posezení pro piknik a možnost využití stávajícího ohniště. Máme zájem o vytvoření relaxační zóny s chodníky, lavičkami, okrasnými keři, záhony s květinami, edukačními tabulemi o vysazených stromech, keřích a rostlinách. Pro děti do 12 let bychom rádi vybudovali lanové centrum s 12 stanovišti, trampolínou a hrazdami na rozvíjení obratnosti s cílem motivovat už od nejmladšího věku k pohybu v přírodě. Nechybělo by ani pískoviště pro nejmenší děti s houpačkami a klouzačkou. K tvorbě hřiště bychom rádi využili dřeva a přírodních materiálů, abychom zachovali jeho relaxační podobu. Cílem tohoto hřiště je vytváření mezigeneračních projektů jako společné zahradničení, čtení, badatelské aktivity a společenské akce seniorů s dětmi. Nový projekt bude pracovat se sociální interakcí mezi dětmi a dříve narozenými a jeho velkým přínosem bude mezigenerační vzdělávání a vytváření vzájemného vztahu a respektu mezi generacemi.

Tímto projektem máme zájem o probuzení komunitního života v obvodu Hrabůvka.

Pro rozvoj obce je důležitá sounáležitost všech generací. Příznivé klima mezigeneračního hřiště a navození pospolitosti povede k harmonickému soužití občanů a k jejich spokojenosti.

Hřiště by bylo otevřené pro veřejnost každý den v každou roční dobu od 10 do 18 hod.

Text, foto, plakát: V. Rymiecová.