Zpátky do školy

Vítáme zpět všechny žáky a přejeme úspěšné zvládnutí nového školního roku.

Organizace prvních dnů školního roku 2022/23 pro žáky 2. – 9. ročníku: 1. září výuka od 8.00 do 9.40, 2. – 7. září výuka na 1. stupni od 8.00 do 11.40, na 2. stupni od 8.00 do 12.35. Od 8. září výuka dle běžného rozvrhu.

Organizace prvních dnů školního roku 2022/23 pro prvňáčky: 1. září slavnostní uvítání dle informací v emailu, 2. – 5. září výuka od 8.00 do 9.40, herní aktivity od 9.50 do 11.25 (od 11.25 možnost družiny), 6. – 7. září výuka od 8.00 do 11.40. Od 8. září výuka dle běžného rozvrhu.