Objevitelé a geologické dopoledne

Středeční ráno 8. 6. 2022 splnilo očekávání lidové pranostiky Medardovi kápě a od rána „lilo jako z konve“. Naštěstí se lekce Klubu objevitelů odehrávala pod střechou Geologického pavilónu prof. Pošepného v areálu VŠB v Ostravě-Porubě.

Mladí objevitelé byli uvítáni Ing. Martinou Poláškovou, která je postupně zasvěcovala do sbírek této unikátní instituce. Seznámili se základními geologickými procesy, jednotlivými druhy fosilních paliv a naučili se poznávat několik základních minerálů. Tyto nabyté vědomosti  potvrdili v bezchybně vyplněných pracovních listech a zábavných mineralogických kvízech. Na závěr každý objevitel obdržel vybroušený minerál jako vzpomínku na hezké dopoledne.

Klub objevitelů podporuje projekt Triangl III., který Statutární město Ostrava podpořilo částkou 500 tisíc Kč v rámci dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy pro rok 2022. 

Text, foto a realizace aktivity: V. Rymiecová, P. Rymiec.