Projekt Chceme žít aktivně

I v letošním školním roce se nám podařilo získat účelovou dotaci MMO a Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, tentokrát ve výši 60 000 Kč. Dotace je určena na projekt s názvem Chceme žít aktivně a jeho předkladatelem je Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Krestova.

Projekt v sobě zahrnuje aktivity v oblasti volného času žáků naší školy a jeho součástí jsou i akce zaměřené k oslavám výročí založení školy.

   logo

Text: Y. Lišková