Clil in Geography: African regions

V hodinách zeměpisu si jednotliví žáci 6.B třídy vylosovali téma k prezentaci o zajímavostech Afrického kontinentu. Poté v českém a anglickém jazyce prezentovali své práce vyučujícím i svým spolužákům. Každá práce byla oceněna potleskem. Jednotlivé práce si žáci připravovali pomocí vyhledávání na internetu a v dalších médiích. Svou práci následně vypracovali do tištěné formy. Kvalita… číst dále…

Vyrábíme lékárničku

Paní kuchařky z naší školní jídelny nás požádaly o výrobu lékárničky. Pan školník nám pomohl s nařezáním jednotlivých prken na strojové pile. My jsme v hodinách světa práce jednotlivé díly natřely a po zaschnutí sešroubovali k sobě. Panty a zavírání jsou pak na míru vytištěné na 3D tiskárně. Vyrobenou lékárničku jsme do jídelny osobně zanesli a již slouží svému… číst dále…

Vytvořeno s láskou

Svou lásku a vděčnost svým maminkám za všechno, co pro ně dělají, vložili žáci 6. B do krásných ručně vytvořených přáníček. Barevné papíry, fixy, pastelky, lepidlo, nůžky, trpělivost, kreativita, šikovné ruce, video návody pro tvorbu prostorových kytiček, spousta lásky💗,… a osobní jedinečná přáníčka milovaným maminkám jsou po dvou hodinách intenzivní práce hotová. Všechno nejlepší, milé… číst dále…

Šesťáci si užili sportovní den v Beskydech

Slunné počasí, cesta vlakem, nádherné výhledy, hry, soutěže, výstup na úbočí Ostré hory. Dokonalý páteční den! Žáci 6. A a 6. B zvládli nejen turistický pochod, ale také v krásném prostředí Moravskoslezských Beskyd plnili v čtyřčlenných týmech řadu úkolů: poznávali přírodniny a zvěř, stavěli příbytky pro lesní zvířata a hmyz, závodili v běhu, hráli zábavné… číst dále…

Třída 6. B vystavuje v galerii Druhé patro

V galerii Druhé patro právě vystavuje třída 6. B své výtvarné práce. Výstava Když ruce vypráví zachycuje důležité události a osoby v životě dětí, jejich koníčky, oblíbenou zábavu, hudbu, mazlíčky, sny. Kresba zde funguje jako prostředek komunikace, autoři otevírají svůj vnitřní svět, informace, pocity a myšlenky sdílí formou symbolů a obrazů. Druhá výstava Na křídlech… číst dále…

Den Země

Oslava Dne Země nemusí být jen nudnou přednáškou o ochraně planety, ale může být i zábavnou a edukativní akcí, kde si děti uvědomí, jak mohou samy přispět k ochraně naší planety. Všechny aktivity ve výukovém areálu Bělský les byly zaměřeny na zlepšení vztahu k přírodě a podpoření ekologického myšlení. Pro žáky byly připraveny environmentální soutěže,… číst dále…

Máme zlato a postup do městského kola!

V tělocvičně ZŠ A. Kučery se ve středu 5. dubna uskutečnilo obvodní kolo ve vybíjené dívek 4. a 5. tříd. Toto vzrušující sportovní klání bylo plné napětí, soutěživosti a radosti z pohybu. Naše hráčky předvedly skvělou hru, sehraný tým, rychlé reakce a maximální nasazení. Děvčata vybojovala první místo a už teď se těší na kolo… číst dále…

Šesťáci na exkurzi v Landek Parku

Jak se žilo a pracovalo v době, kdy moderní technologie neexistovaly? Jaké jsou počátky hornictví na Ostravsku? To všechno se dozvěděli žáci 6. A a 6. B během geologicko-přírodovědné exkurze do dolu Anselm a na vrch Landek, která je přenesla do minulosti a umožnila jim poznat historii této oblasti. Prohlídka zahrnovala i místo objevu Landecké,… číst dále…

Peer to peer – vrstevnické učení druháků a šesťáků

Ve čtvrtek 23. března byla učebna matematiky plná zvídavých kluků a holčiček z 2. B a jejich průvodců učením z 6. B. Šesťáci se na svou roli zodpovědně připravili, úlohy si předem vyzkoušeli, dokonce v hodině výtvarné výchovy vyrobili jednu z pomůcek. Druháčci si mohli vybrat, které úlohy chtějí řešit, v jakém pořadí, jak rychle…. číst dále…

Pletení velikonočních pomlázek

Při přípravě na Velikonoce nesmí chybět tradiční pomlázka, nebo-li karabáč. Pokusili jsme se ji tedy uplést i ve škole. Jako materiál nám posloužily proutky svídy. I přes počáteční neúspěchy jsme si nakonec všichni domů odnášeli precizní výrobek, který brzy najde svoje uplatnění.

Jak velký je jeden kubík?

Velikost jednoho metru krychlového, tedy krychle o délkách hran jeden metr, je pro mnohé těžko představitelná. Ne však pro žáky naší školy, a to díky spolužákům z třídy 6.B. Ti v hodinách světa práce nejprve nařezali potřebnou délku bukových tyčí, které následně nasadili do rožků vytištěných na 3D tiskárně. Snad si už všichni žáci naší školy budou… číst dále…

Dresscode

Jak veselé – přijít do školy v jednotném oblečení, své školní věci si přinést v co nejneobvyklejší nádobě či něčem zvláštním. Dresscode je z angličtiny pocházející výraz pro pravidlo upravující způsob oblékání a obouvání k určité příležitosti. Školní parlament nabídl dětem tuto zajímavou akci a povedlo se, v pátek většina dětí přišla v černo-bílém oblečení… číst dále…

ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

Zeměpisná olympiáda (ZO) je soutěž ze zeměpisu / geografie pro žáky a studenty základních a středních škol. Do soutěže se může prostřednictvím školního kola zapojit každý žák, kterého ve škole zajímá zeměpis, má znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví ho sledovat dění ve světě i kolem sebe. Zeměpisná olympiáda proběhla na naší škole… číst dále…

PROJEKT – UNIVERSE

Žáci 6.B v rámci výuky CLIL v zeměpise, připravili projekty na téma – vznikl vesmíru a Sluneční soustava. Názvy planet, objekty Sluneční soustavy, naše Slunce, Země, Měsíc, sopečná činnost, atmosféra, počasí a podnebí, rovnoběžky, poledníky atd. To vše byla témata spojená s 1. projektem, na kterých žáci 6. B pracovali ve skupinkách s překladem do angličtiny…. číst dále…

Vánoční besídka

Dnes, v dopoledních hodinách, se celá třída účastnila velmi vydařené vánoční besídky. Za úvodních tónů vánočních koled a krátkého zpěvu jsme si povídali o významu tohoto křesťanského svátku, narození Ježíška, o Betlémě, vánočních zvycích v dávných dobách i v současnosti, o tom, jak trávíme vánoční svátky, co se nám na vánocích líbí a co bychom… číst dále…

OZO Ostrava

Za mrazivého rána se pod vedením p. Kaločové vydala třída na akci výukového programu v areálu OZO Ostrava – Kunčice. V rámci bezplatného vzdělávacího programu v „Centru odpadové výchovy“, v místech, kde OZO sváží komunální odpad, si děti pod vedením zkušeného lektora   prověřily znalosti o třídění odpadu a v programu – „Kam s ním?“ získaly nové informace. Např. o… číst dále…