Preventivní program Etický kompas

Žáci 6.B se zúčastnili 1. lekce tohoto programu, jehož cílem je podporovat zdravé sociální klima v kolektivu a efektivně předcházet vzniku rizikového chování u žáků. Kompas – pomáhá žákům zorientovat se v postojích, vztazích a složitostech každodenního života. Podívejte se, jak děti lekci prožily. Třídní učitelka

Pěvkyně

21.11.2022 se na naší škole zpívalo v rámci pěvecké soutěže o „Zlatou šišku“. Hlavní téma soutěže se změřilo na vánoční písně a koledy. Pomyslnou zlatou šišku si ve své kategorii vyzpívala a nejvyšší úspěch získala žákyně naší třídy – Natálka Jankovská. Obsadila jedinečné první místo. Blahopřejeme a přejeme jí, aby jí hlásek nadále krásně zpíval…. číst dále…

Den pro mou třídu

Blíží se vánoční čas, svátky klidu, hojnosti a rozjímání. Celá škola se v páteční den připravovala na školní „Vánoční jarmark“, který brzy rozzáří vestibul naší školy a kde budou naši žáci nabízet své kreativní výrobky rodičům a všem, kteří tuto akci navštíví. Celičké dopoledne jsme tvořili, bavili se, hodnotili výrobky, učili se jednoduchému způsobu podnikání,… číst dále…

Výsledky hlasování PÉBÉČKA

Tento týden bylo ve škole slavnostní vyhodnocení soutěže „Pébéčka“ o nejúspěšnější projekt tříd. Naše třída se svým projektem v této soutěži zvítězila. Návrh dětí bude realizován po novém roce. Máme velkou radost z úspěchu dětí. Všem, kteří se nejvíce podíleli na realizaci projektu blahopřejeme.  Pěkný den Němčeková Eva, třídní

Día de los Muertos

Na začátku listopadu jsme slavili nejen Halloween. Výtvarníci z 6. B se inspirovali oslavami Dne mrtvých v zemích Latinské Ameriky. Día de los Muertos je svátek plný barev, kostlivců, cukrových lebek calaveritas, květin, hudby, průvodů, tance a dobré nálady. Svátek přijímá smrt jako součást života, 1. a 2. listopad jsou dny šťastného shledání mezi živými… číst dále…

English Masters 2022

English Masters 2022 je soutěž v anglickém jazyku, kterou jsme pořádali na naší škole ve dnech 2. a 3. listopadu. Žáci si mohli ověřit své znalosti ve všech jazykových dovednostech, kde uplatnili psaní, čtení, poslech i mluvení. Většina aktivit byla sestavena v metodě CLIL propojením angličtiny se zeměpisem, matematikou, prvoukou a výtvarnou výchovou. Na interaktivní tabuli nebo… číst dále…

Bruslení Sareza

listopadu za pěkného počasí jsme v rámci hodin tělesné výchovy navštívili Multifunkční halu zimního stadionu v Ostravě – Porubě. Cílem bylo seznámit se s ledovou plochou, na které ještě někteří jedinci vůbec nikdy nestáli, zakusili tvrdost a chlad ledu a ti zkušenější, za asistence učitelů, se vžívali do rolí našich výborných krasobruslařů či hokejistů. Ano,… číst dále…

Výuka zeměpisu + CLIL

V letošním školním roce se žáci šesté třídy vyučují v hodinách zeměpisu nejen česky, ale seznamují se také se zeměpisnými anglickými výrazy. Dětem se daří, jejich znalosti jsou pěkné. Ve výuce používají nejen mapy, učebnice, ale i tablety a především, snaží se anglicky co nejvíce hovořit. V následujících dnech připravujeme pro děti menší projekty, ve… číst dále…

Čarodějníci ze 6.B

31.října se nám učilo nádherně – čarodějnicky. Přestože jsme nemohli celé dopoledne létat na koštěti, strašit, kvílet a tak dále….. měli jsme možnost prolétávat chodbami o přestávkách a strašit sousední třídy. Jak jsme se nastrojili, podívejte se. Třídní, Němčeková Eva

Šesťáci a post-konceptuální umění v GVUO

Edukační program Záznam prostoru začal komentovanou interaktivní prohlídkou výstavy fotografií Post-Objektiv. Prohlédli jsme si fotografie, které GVUO nakoupila během několika předchozích let. Výstava i její název odkazují k post-konceptuálním přístupům, kdy fotografie slouží k demonstraci myšlenky a procesu, který je za objektivem. Výraz post-objektiv také odkazuje na rozchod s formálními pravidly modernistické fotografie a nástup formální… číst dále…

Pythagoriáda 2022

V pondělí 17. října se v učebně matematiky sešly hlavy otevřené. Čekalo je 60 minut soustředění a přemýšlení nad 15 otevřenými úlohami školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Při řešení zajímavých a náročných úloh uplatnili soutěžící žáci 6. – 9. ročníku znalosti a dovednosti z matematiky daného ročníku, logické myšlení, prostorovou představivost, schopnost abstrakce, analyticko-syntetické a… číst dále…

Zkrášlujeme okolí naší školy

Okolí naší školy nám není lhostejné, proto jsme se rozhodli do trávníku před školou vysadit několik stovek jarních cibulovin. První etapa tohoto oživení proběhla na podzim loňského roku, kdy cibulky sázeli žáci letošní 7. A. Dílo se povedlo, na jaře již byla část trávníku posetá květy červených tulipánů a bílých narcisů. Veřejnosti a i našim… číst dále…

Akce – PÉBÉČKO

Tak jako v loňském roce školního roku se rozjíždí celoškolní akce tzv. Pébéčko. Co je to? Jedná se o projekt radnice Ostrava- Jih, který si klade za cíl zapojit školní děti do aktivního života obce. Jednotlivé třídy z 4. a ž 9. ročníků předkládají vlastní návrhy na zlepšení svého školního prostředí a nejlepší návrh je… číst dále…

Po stopách Petra Bezruče

Po stopách Petra Bezruče jsme se vydali 22. dne měsíce září. Cesta nás zavedla do Ostravice, kde Bezruč trávil svá seniorská léta. Mnoho zajímavostí o životě a díle tohoto našeho regionálního básníka jsme se dozvěděli od průvodkyně ze Slezského muzea v Opavě, která osobnost Petra Bezruče dobře znala a která nám zpřístupnila tzv. Bezručův srub…. číst dále…

Běh naděje

Na konci prvního týdne školy jsme se poprvé společně v šestém ročníku vypravili na společnou akci „Běhu naděje“. Touto osvětovou akcí většinou zahajujeme nový školní rok, protože se jedná o významnou humanitární věc. Pořadatelé, jak již tradičně, se snažili účastníky přimět k zdravému životnímu stylu a navést mladé lidi, aby předcházeli civilizačním chorobám, především vzniku rakoviny…. číst dále…

Milí žáčci 6.B

Již pomalu se blíží prázdniny ke svému konci a já věřím, že jste si je krásně užili, prožili jste příjemné prázdninové dny, poznali nové kamarády a máte spoustu nádherných zážitků. Jen pár dnů nás dělí od příchodu do školy, společného setkání se svými spolužáky a mnou, vaší novou třídní učitelkou. Doufám, že jste si důkladně… číst dále…