Rotační výuka na 2. stupni od 10. května

Od 10. května se k prezenční výuce vrátí také žáci druhého stupně. Půjde o rotační výuku, děti se budou jeden týden učit prezenčně ve škole, další týden se budou učit distančně doma. V liché týdny (tedy od 10. 5.) nastoupí k prezenční výuce třídy 6A, 7A, 8A, 9A, v sudých týdnech (tedy od 17. 5.) budou mít prezenční výuku třídy 6B, 7B, 8B, 9B. Podmínkou přítomnosti… číst dále…

„Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá“

Dne 23. 4. 2021 reprezentovala naši školu Lucie Stebnická ve výtvarné soutěži, kterou pořádalo Středisko volného času ke Dni Země 2021 s názvem „Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá“. Lucčina práce byla oceněna.

Matematický klokan 2021: kategorie Benjamín a Kadet

Matematický klokan je matematická soutěž původem z Austrálie, která se v současnosti organizuje ve více než třiceti zemích světa včetně České republiky. Soutěž se nedělí na kola, žáci základních a středních škol ji absolvují v jeden den. Tímto dnem je pátek v třetím březnovém týdnu. Řešení úloh se stupňující se obtížností vyžaduje logické uvažování, prostorovou představivost, strukturované, analyticko-syntetické a kombinační myšlení. Letošní distanční… číst dále…

Okresní kolo Zeměpisné olympiády

Děkujeme za reprezentaci naší školy v okresním kole Zeměpisné olympiády Marku Strakošovi, Kristýně Šafránové, Ondřeji Adamcovi, Veronice Večeřové, Mille Tranové, Štěpánu Tichavskému a Tereze Radové. Umístění našich žáků v konkurenci žáků základních škol a víceletých gymnázií okresu Ostrava najdete zde. Organizace akce: Š. Zezulková, H. Veličková

Matematika u šesťáků? Činnostní, objevná, s metodami formativního hodnocení

Baví nás hodiny, kdy máme možnost volby (s kým budu pracovat, na čem budu pracovat, jaké pořadí úkolů si zvolím), splněné úkoly si kontrolujeme vzájemně nebo podle vzorového řešení, o řešeních diskutujeme. Sami vyhodnocujeme, co se nám podařilo, na co se ještě potřebujeme v budoucnu zaměřit a jak konkrétně je třeba postupovat. Řídíme tak své… číst dále…

Zeměpisná olympiáda: školní kolo

V lednu proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. Soutěžilo se ve třech kategoriích A, B, C. O celkovém umístění žáků rozhodoval počet bodů získaných z vybraných otázek testů v průběhu prezenční a distanční výuky během školního roku 2020/2021 Výsledky :Kategorie A (6. ročník) – Marek Strakoš, Kategorie B (7. ročník) – Ondřej Adamec, Kategorie C (8. a 9…. číst dále…

Soutěž ve sběru starého papíru – vyhodnocení

Vážení rodiče, milé děti, děkujeme Vám za účast v loňském kole sběrové soutěže ve sběru starého papíru. Gratulujeme vítězům, kterými jsou: Nikola Lusková z 8. B, Ellen Polášková z 8. A a Nikol Skryjová ze 6. A. Pořadí dalších žáků je uvedeno níže. V soutěži třídních kolektivů se na nejvyšších příčkách umístily třídy 6. A,… číst dále…

Vánoce. Svátky lidské pospolitosti a vzájemnosti

Babičkám a dědečkům v ostravských domovech pro seniory zpříjemní adventní čas přáníčka našich žáků, která tvořili v období výuky na dálku. Do každého vánočního přání vložili žáci prvních až devátých tříd kousek své lásky, empatie a vřelosti.

Přátelé podzimu

Svět techniky

V pondělí 7.9. jsme se Světě techniky zúčastnili výukového programu ÍNÁVORFIŠ aneb Tajemství utajených zpráv. Žáci se seznámili s historií utajování zpráv a s různými druhy šifer založených na matematických dovednostech. Naučili se kódovat i prolomit tajemství různých šifer. Závěr patřil hledání pokladu.

Ohlédnutí za prvním týdnem

Seznámili jsme se, připomněli si základní pravidla školního řádu, rozdali si nové učebnice pro 6. ročník. Dohodli se na pravidlech třídy, zvolili si zástupce do žákovské samosprávy.

První den ve škole

Milí šesťáci, v úterý 1.9. vás budu čekat v 8,00 hodin v naší třídě 6.B (pavilon A, přízemí, uprostřed)

Vánoční turnaj ve vybíjené

Těsně před Vánoci se na naší škole konal již tradiční turnaj tříd ve vybíjené. Jelikož jsme v průběhu rohu v hodinách tělesné výchovy usilovně trénovali nejen práci s míčem, ale především samotnou techniku a taktiku hry, byl náš herní projev i samotný výsledek s tím loňským nesrovnatelný. V kategorii 4. – 6. tříd jsme sice… číst dále…

Vánoční jarmark

Jak je patrné z fotografií, byl o naše společné výrobky, které jsme nabízeli k prodeji, veliký zájem. Brzy bylo vyprodáno! Přispěla k komu nejen účelnost, estetická úroveň i příznivá cena, ale především schopnosti a milý úsměv našich prodávajících. Ještě jednou velké poděkování VŠEM, kteří se na přípravě a organizaci jarmarku podíleli, ale především paní Heinové…. číst dále…

Dopravní hřiště

Výuka na dopravním hřišti je pro děti jedinečnou možností, jak získat důležité vědomosti týkající chování chodců a cyklistů v silničním provozu. A navíc, kdy si můžeme zajezdit na jízdním kole v době vyučování? Noční můrou se pro některé děti tato forma výuky stává v okamžiku, kdy mají psát závěrečný test. Po dosažení určitého množství bodů… číst dále…

Jsme součástí ostravské DNA

Úžasná akce pro děti ostravských škol, kterou jsme si nenechali zkazit ani nepříznivým počasím… Přestože samotné realizaci v Dolní oblasti Vítkovic předcházela teoretická příprava a nácvik ve třídě, bylo zajímavé sledovat, jak se pořadatelům podařilo tak velké množství dětí skvěle zorganizovat.