Školní výlet na Pustevny

Předposlední týden ve škole byl ve znamení třídních výletů, jinak tomu nebylo ani u 7.A. V pátek 25.6. 2021, v ranních hodinách, se všechny statečné sešly u školy, abychom tak zahájily náš výlet na Pustevny. 

Tentokrát se jednalo o výlet ryze dívčí, neboť naše chlapecké osazenstvo ze třídy bylo indisponováno, popř.odveleno na sportovní turnaj.  Naším plánem bylo zdolat 8km trasu vedoucí z Kunčic p.O. až na vrchol Pusteven. 

Cestou jsme odolávaly větru a dešti, a přestože u některých nastala malá krize, všechny účastnice výletu úspěšně vystoupaly až na vrchol. Viditelnost v tento den byla bohužel nulová, a proto jsme daly přednost obědu ve znovuotevřené restauraci Libušín namísto vyhlídky na Stezce Valaška.

Poté, co jsme se občerstvily a odpočinuly si, jsme lanovkou sjely do stanice Trojanovice/Ráztoka, abychom se vrhly do adrenalinu plného lanového centra Tarzanie. Vysoko ve stromech s horolezeckým zajištěním jsme klouzaly, skákaly, houpaly se, sjížděly a testovaly tak vlastní hranice. Samozřejmě vše v mezích bezpečného chování. 

A pak už nezbývalo než se přesunout v plné sestavě zpátky vlakem do Ostravy a zakončit tak náš celodenní výlet. Tak zase za rok na výletě, ahoj!