Domácí úkoly

Milí rodiče a milí žáci, na tomto místě najdete aktuální úkoly pro domácí samostudium.

Otevřeli jsme stránku Online vzdělávání aneb, když se nesmí do školy, kde najdete webové zdroje k online procvičování a učení.

  Výtvarná výchova

Dokončete VŠECHNY ilustrace knížky pro prvňáčka, kromě ilustrace na obálku knihy ještě alespoň tři další ilustrace.

Pokud jste si materiál nechali ve škole, dejte mi emailem vědět, kdy si pro něj můžete přijít.

Jakmile začne výuka, budu chtít odevzdání ilustrací. Myslete na svého prvňáčka! Děláte to pro něj!

  Matematika

 • 30.3.-3.4. Milí deváťáci, sledujte U Čechové v obýváku nebo Matematika ZŠ Krestova. Na obou platformách vám budu vkládat podobné materiály. Je na Vás, co si zvolíte. Kdo potřebuje mluvit, sdílet, komunikovat s učitelem a spolužáky, navštíví lekce U Čechové v obýváku.
 • 20.-27.3. Moji milí deváťáci, připravuji pro nás místo, kde se budeme potkávat, komunikovat, diskutovat, spolupracovat, objevovat, vysvětlovat, … Připravuji virtuální matematickou učebnu. Zatím se ještě učím a moc mi to nejde 🙂 , ale zvládnu to! Jakmile bude učebna U Čechové v obýváku připravena, předám Vám adresu a plánek cesty. Sledujte proto prosím stránky Matematika ZŠ Krestova zde. Předpokládám, že do středy 25.3. by mohlo být hotovo. JE HOTOVO!
 • 16.-20.3. Moji milí deváťáci, podklady pro opakování a procvičování najdete zde.

  Výchova k občanství

 • 30.3.-3.4. Milí deváťáci, sledujte U Čechové v obýváku nebo Matematika ZŠ Krestova. Na obou platformách vám budu vkládat podobné materiály. Je na Vás, co si zvolíte. Kdo potřebuje mluvit, sdílet, komunikovat s učitelem a spolužáky, navštíví lekce U Čechové v obýváku.

  Český jazyk

 • Dne 15.3. informace zaslány emailem.
 • Dne 23.3. informace zaslány emailem.
 • Dne 30.3. informace zaslány emailem.

  Dějepis

 • Dne 15.3. informace zaslány emailem.
 • Dne 23.3. informace zaslány emailem.
 • Dne 30.3. informace zaslány emailem.

  Německý jazyk

V pracovním sešitě doplňte všechna cvičení po 4. lekci, opakujte si slovíčka. Vypracujte referát na téma Zajímavá místa a města v německy mluvících zemích.

  Ruský jazyk

16.-24.3. Průběžně si opakujte zadanou slovní zásobu.

Práce s učebnicí:

 • str. 63 / Infinitivní věty – zelený rámeček opsat do školního sešitu
 • pomocí infinitivních vět – str. 36 / cv. 3.9 a, b – překlad do češtiny a do ruštiny
 • str. 66 / cv. 5.1 – přečíst si text a podle něj odpovědět na otázky
 • str. 66 / cv. 5.2, 5.3 (vyber 1 z možností) a 5.4
 • vše napiš do sešitu

  Anglický jazyk

 • 16.-20.3. Učebnice: práce s textem na  str. 60 / cv. 1a – přečíst text, opravit tvrzení ve cv. 2 . Pracovní sešit: str. 48 / cv. 1,2, str. 49 / cv. 3,4
 • 23.-27.3. Informace zaslány emailem dne 23.3.

  Přírodopis

 • Dne 15.3. informace zaslány emailem.
 • Dne 23.3. informace zaslány emailem.
 • Dne 30.3. informace zaslány emailem.

  Chemie

 • Dne 15.3. informace zaslány emailem.
 • Dne 23.3. informace zaslány emailem.
 • Dne 30.3. informace zaslány emailem.

  Seminář ze zeměpisu

Dne 15.3. informace zaslány emailem.

  Zeměpis

 • 16.-20.3. Kdo má možnost, přílohu si vytiskne a nalepí do sešitu. Kdo možnost nemá, opíše si.
 • 23.-27.3. Kdo má možnost, přílohu si vytiskne a nalepí do sešitu. Kdo možnost nemá, opíše si.

  Vaření

Dne 17.3. informace zaslány emailem.