děti a diplomy

Zlatá šiška 2019

Dne 11. listopadu se v hudebním sále naší školy uskutečnila soutěž ve zpěvu vánočních a adventních skladeb „Zlatá šiška 2019“. Děti, které projevily zájem zapojit se do této soutěže, měly za úkol zaměřit se na vánoční a adventní skladby, s pomocí vyučujících je nastudovat a pak přednést před publikem v sále školy. Při této příležitosti měly předvést nejen své umění hudební, ale též umění vystupovat na veřejnosti.
Příprava celé akce začala již na počátku školního roku. Děti si vybíraly vhodnou píseň, vhodnou tóninu a zaměřily se i na odpovídající přednes skladby. V průběhu měsíce října se v jednotlivých třídách uskutečnila třídní předkola, kterých se zúčastnilo přes 330 dětí. Vítězové jednotlivých třídních kol pak postoupili do celoškolního kola, které proběhlo ve velice slavnostním duchu v hudebním sále školy. Soutěžící zápolili ve třech věkových a dvou výkonnostních kategoriích.

Celé soutěžní odpoledne moderovaly žákyně ze třídy 7. A. Soutěžící byli hodnoceni odbornou porotou, ve které zasedli vyučující hudební výchovy na škole. A jelikož výborné výkony předvedli všichni účastníci tohoto soutěžního klání, nikdo neodešel s prázdnou.

Díky pořadateli akce, SRPŠ při ZŠ Krestova za použití účelové dotace obecního úřadu, byli všichni účastníci odměněni nejen diplomy, ale i věcnými cenami, které jim budou tento slavnostní okamžik připomínat.

Text a foto: Y. Lišková