nápis future

Živá knihovna studijních možností

 Volba další vzdělávací dráhy představuje závažnou etapu v celoživotním procesu kariérového vývoje. Rozhodování o střední škole začíná už v osmé třídě.

Pomáháme našim žákům utvořit si co nejširší představu o možnostech jejich další vzdělávací a profesní dráhy.

Součástí naší cílené péče je účast žáků 8. ročníku na interaktivní akci Živá knihovna studijních možností ve Světě techniky Ostrava. Letos ve středu 29. ledna.logo

Centrem akce bylo kino a Divadlo vědy ve Velkém světě techniky. Své profese zde představovali konkrétní lidé, kteří je vykonávají. Na to navázaly prezentace studentů a pedagogů středních škol o tom, jaký studijní či učební obor je k vykonávání daného povolání potřebný, kde se dá studovat a co jeho studium obnáší.

Byla prezentována pestrá nabídka oborů: instalatér, řezník, kadeřnice/kosmetička, elektrikář, masér, zdravotní sestra, ekolog a ochrana životního prostředí, zahradník, logistika, mechatronik a IT.

U stanovišť prezentujících se firem a škol si žáci mohli některé činnosti sami vyzkoušet a získat odpovědi na své případné dotazy.

Živá knihovna  je speciální typ knihovny, kde jsou namísto knih půjčováni lidé. Tyto živé knihy jsou „čteny“ pomocí rozhovorů a tím je odkrýván jejich příběh.