Zdravotně postižení

Na vlastní kůži jsme se mohli přesvědčit, jak těžké je být nesoběstačný. Ověřili jsme si, že i přes veliký handicap lze hodnotně žít a radovat se ze světa.