plakát k zápisu

Zápis do 1. třídy

Milí rodiče budoucích prvňáčků,

vzhledem k současné epidemiologické situaci a vyhlášenému nouzovému stavu proběhne zápis do prvního ročníku naší základní školy v termínu od 1. dubna do 24. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Pokud je to možné, upřednostňujeme podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole: datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, vhozením do schránky umístěné na budově školy.