Žákovský parlament 2021/22

„Má to smysl“ je nejen pojmenováním žákovského parlamentu, ale také důležitým mottem demokratického myšlení na naší škole.

V letošním roce se všichni zástupci třídních kolektivů 4. – 9. ročníků setkali již v druhém zářijovém týdnu, aby tak společně zahájili spolupráci na vytváření příjemného klimatu školy. Na prvním setkání nechybělo seznámení s právy a povinnostmi každého parlamenťáka, s plánovanými aktivitami a v neposlední řadě s prostředím, v němž žáci mohou projevit své názory.

Každý zástupce parlamentu obdržel „starter pack“ obsahující průkaz žákovského parlamentu, odznak, psací potřeby a něco sladkého na zub.

První setkání bývá vždy slavnostní a jinak tomu nebylo ani tentokrát. Svou návštěvou nás poctilo vedení školy, které se v závěru ujalo již tradičního pasování zástupců do stavu členského.

Snad nám letošní školní rok dovolí co nejvíce demokratické spolupráce, inspirativních myšlenek, protože takové hodnoty je potřeba pěstovat v každé době.

Text: M. Sekelová, Foto: L. Fialová