smile

Zábavné učení

Hry pro rozvoj paměti, soustředění, pozornosti.

Hry na procvičení slovní zásoby a psaní.

Vyberte si a učte se hrou! Je to zábava!

ČOKOLÁDA

Pohybová hra na procvičení slovní zásoby. Může se hrát venku i v místnosti.

Budete potřebovat: pro variantu venku – barevné křídy, kamínek, pro variantu uvnitř – papíry, fixy, izolepu, gumu.

Hra se jmenuje čokoláda, protože připomíná tabulku čokolády. Nakreslete si venku na chodníku jednotlivá pole s tématy a startovací čáru. Dále budete potřebovat kamínek, kterým budete házet. Hráč stojí na startovací čáře a musí hodit kamínek do nějakého pole. Když se trefí, skáče (snožmo, po jedné noze) po jednotlivých polích a říká slova na dané téma, př.: OVOCE – jablko, hruška, mandarinka, pomeranč, citrón, banány, meruňka, třešně, švestka, jahody. Skoky by měly být plynulé bez velkého přemýšlení. Pokud se mu podaří na každém poli říct jedno slovo, označí si ho svoji barvou. V dalších kolech se trefuje kamínkem do témat, která mu chybí. Vyhrává ten, kdo má vše splněno.

Hrát můžete i uvnitř: témata napište na papíry a ty přilepte třeba na koberec izolepou. Místo kamínku zvolte něco, co se při hodu nebude kutálet, třeba gumu z pouzdra.

PÍSMENKOVÝ DETEKTIV

Procvičení psaní, rozvoj myšlení, vnímání a pozornosti.

Budete potřebovat: papír, tužku.

Napište na papír abecedu, nebo jednotlivá písmena. Úkolem dětí je na každé písmeno najít doma věc, která na dané písmeno začíná a zapsat ji.

Hru můžete hrát jednorázově anebo si na ni nechat celý den, rozhlížet se, a postupně doplňovat.

HLEDÁNÍ PÍSMEN, SKLÁDÁNÍ SLOV

Rozvoj vnímání a pozornosti.

Budete potřebovat: papíry, psací potřeby, izolepu.

Nalepte po bytě kartičky s písmeny. Najde je váš spoluhráč všechny? Čím více kartiček, tím větší možnost poskládat více slov.

Obměna: Schovejte takto každý den jedno slovo a nechte spoluhráče na konci týdne vyluštit tajný vzkaz. Můžete schovávat i slova na různá témata – roční období, dopravní prostředky…

HLEDÁNÍ PÍSMEN V TEXTU

Zrakové vnímání.

Budete potřebovat: noviny/okopírovaný text, pastelky.

Hledejte jen jedno písmeno, např. písmenko, na které začíná vaše jméno, nebo více písmen – každé označit jinou barvou.

Obměna: Hledejte slova, podstatná jména, číslovky, slovesa…

CO CHYBÍ?

Rozvoj paměti, soustředěnosti a pozornosti.

Budete potřebovat: cokoli, co doma najdete, deku.

Poskládejte různé předměty vedle sebe a dejte spoluhráči chvíli k jejich zapamatování. Poté předměty přikryjte dekou, aby nešly vidět.

Úkolem je vyjmenovat vše, co si hráč zapamatoval.

Obměna: Jeden předmět odeberte a nechte hráče hádat, co chybí.

Zdroj aktivit: hranostaj.cz