Vzdělávací program v OZO Ostrava, 9. A

7:30-11:00, program Odpady zbavené otazníků