Výtvarná výchova v GVUO

Edukační programy v GVUO oživují a zpřístupňují žákům aktuální výstavy zážitkovou formou. Podporují svobodný projev, rozvíjejí kreativitu, vedou k poznávání sebe sama, společnosti a kultury.

Výtvarníci z 6.A, 7.A a 7.B se během interaktivní prohlídky seznámili s výstavou soch a kreseb sochaře Ladislava Zívra. Inspirováni prostorovými artefakty vytvořili z drátku a punčochy své vlastní trojrozměrné objekty, které pak instalovali ve hře světel a stínů.

Naši žáci touto aktivitou dostali příležitost proniknout do světa umění a tvořit přímo v blízkosti originálů uměleckých děl ve výjimečném prostředí Domu umění, památkově chráněné budově z roku 1926, která patří mezi skvosty ostravské architektury. 

Foto a organizace aktivity: D. Kořenková