Výstava v K-TRIU: Příběh žárovky

Umění je přirozenou touhou člověka vyjádřit své pocity a postoje v jakékoliv době. Jinak tomu nebylo ani během tohoto školního roku, kdy vznikla výtvarná díla vhodná obdivu.

Dovolujeme si vás tímto pozvat na výstavu výtvarných prací žáků 1. a 2. stupně naší školy, která se uskuteční v období od 7. června do 31. srpna 2021 v prostorách K-TRIA. 

Prostřednictvím tvorby našich studentů se ponoříte do divoké přírody s všudypřítomným zvířectvem, zakusíte proměnlivá roční období a sílu nekonečného vesmíru. Nahlédnete do příběhů ukrytých v žárovkách, přenesete se v čase do světa lovců mamutů a v neposlední řadě navštívíte díla inspirována secesním umělcem Alfonsem Muchou.

Těšíme se na vaši návštěvu. 

Text: M. Sekelová. Grafická úprava a text pozvánky: D. Kořenková