Výlet zaměstnanců ZŠ Krestova

Kněhyně je třetí nejvyšší hora Moravskoslezských Beskyd, 6 km VJV od Trojanovic a 7 km SSV od Prostřední Bečvy. Je zalesněna smrkovým lesem, na vrcholu poškozeným imisemi, což umožňuje částečné výhledy. Celá vrcholová část, zhruba od vrstevnice 1100 m, je součástí NPR Kněhyně – Čertův mlýn, nejrozsáhlejší rezervace v Moravskoslezských Beskydech, vyhlášené roku 1982 na ploše 195 ha kvůli ochraně přirozených vrcholových smrčin.
Jméno Kněhyně je staroslovanského původu a znamená sídlo kněžek, pohanských obřadnic, prorokyň apod.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bhyn%C4%9B

Na Den české státnosti 28. září se několik kolegů zúčastnilo výletu okolo Kněhyně. Výlet se nám vydařil, což můžete vidět na fotografiích.

Text a foto: V. Rymiecová