Výchovně vzdělávací program 5 RE, třída 7A

8:00 – 12:00, Reuse centrum Ostrava-Přívoz