Velká celoroční soutěž ve sběru starého papíru

V tomto školním roce budeme sběr starého papíru realizovat ve čtyřech sběrových dnech: 10. listopadu, 26. ledna, 20. dubna a 22. června. V těchto dnech je na vrátnici od 6.30 do 11. 00 hodin služba, která papír zváží a zapíše k dané třídě.

Soutěží třídní kolektivy.