Vánoční kino, žáci 2. stupně

8.00 – 12.00 (12.35), Cinestar