Už jsme TŘEŤÁCI!

Prázdniny jsou za námi a znovu usedáme společně do lavic… Doufejme, že letošní školní rok zvládneme ve zdraví a větší pohodě než ten předcházející.