Šéfredaktorka časopisu Kasač: U nás v redakci…

Práce redaktora školního časopisu Kasač s sebou přináší nejen kreativní činnost, ale také práci nad rámec běžného studenta. Kroužek časopisu má ve škole již několikaletou tradici a jeho hlavním smyslem je nabídnout studentům prostředí, v němž mohou skrze psané slovo projevit individuální pohled na věc. 

Redakční tým tvoří v současné době šest studentek, které by se za normálních okolností scházely každou středu odpoledne, aby tak pro vás psaly články reagující na aktuální události. 

S vyhlášením hygienických opatření jsme ihned přešli na formu pravidelných on-line konferencí, při nichž diskutujeme a společně plánujeme podobu a obsah jednotlivých příspěvků. Na základě podnětných připomínek se pak každá studentka věnuje vybranému problému sama, ve svém volném čase. 

Pravidelné on-line meetingy přinášejí chvíle sdílení tolik potřebné pro rozvoj každé osobnosti, ale také alespoň omezenou možnost sociálního kontaktu vůbec. 

Za pilnou práci v prvním pololetí byla každá redaktorka zvlášť oceněna pochvalou a také malou odměnou. Největším oceněním však pro celou redakci je a vždy bude, když se stanete našimi pravidelnými čtenáři. Tak směle do toho!

Šéfredaktorka školního časopisu Monika Sekelová