Třídní schůzky

16:30-18:00, distanční forma, podrobné informace Vám poskytne třídní učitel