Třetí lekce Klubu předškoláčků

Na třetí lekci jsme předškoláčky pozvali do školní tělocvičny, kde se seznámili s 🧙‍♀️ kouzelnou píšťalkou, 🏃‍♀️🏃‍♂️ rozběhali jsme se a trochu přitom procvičili paměť. Kouzelná píšťalka nám dávala různé povely a nebylo vůbec lehké zapamatovat si, zda 🏃‍♂️🏃‍♀️ běžet, stát či změnit směr. Nezapomněli jsme si procvičit všechny části těla.

Celá hodina byla protkána pohybovými aktivitami rozvíjejícími koordinační schopnosti a týmovou spolupráci. Kouzelná píšťalka děti proměnila na 🍎 sadaře, zloděje i hadrové panenky, které nám pomohly uvolnit celé tělo po sportovním výkonu.

Všichni byli moc 👍⭐⭐⭐ šikovní sportovci a těšíme se na další setkání v Klubu předškoláčků v pondělí 6. prosince.

SEE YOU LATER, 🐊 ALLIGATORS.  

Text: J. Salavová. Vedení lekce: J. Salavová, Š. Zezulková. Foto: V. Boháček, D. Červený, M. Otisk, D. Zapletal (žáci 9.A)