Takový byl náš prosinec

Náš poslední měsíc v roce 2022, aneb prosinec v kostce: několik soutěží a úspěchů sportovních (okresní kolo ve šplhu, družba ve stolním tenise), pěveckých (festival dětských pěveckých sborů ve Frýdku-Místku), školní kolo recitační soutěže, dějepisná olympiáda a postup Evy do kola okresního, olympiáda v českém jazyce, mikulášská nadílka (příští rok je řada na nás), vánoční koncert, třídní vánoční party, vánoční kino, pomoc potřebným (HAiMA) a nový člen třídy Johan se slušivým kloboučkem.