Svět techniky Ostrava, výukový program, 8B

7:45 – 13:00, třída 8B