Školní jídelna od 12. 4. opět vaří

Máte-li o oběd zájem, musíte se ke stravování přihlásit na www.strava.cz (od 7. 4. od 14 hod.)