Školní jídelna od 12. dubna opět vaří

Školní jídelna od 12. dubna opět vaří.

Všichni žáci, kteří mají o oběd zájem, se musí sami ke stravování přihlásit na www.strava.cz (od 7. 4. od 14 hod).

Žáci na prezenční výuce se mohou stravovat přímo ve školní jídelně od 11.45 do 13 hod.

Ostatní žáci si vyzvednou oběd do jídlonosičů. Výdejní okénko bude vně budovy školní jídelny, ze strany kanceláře vedoucí školní jídelny, od 11.15 do 11. 45 nebo od 13 do 14 hod.