Školní jídelna: aktuální informace

Prosím strávníky, aby si na stránkách www.strava.cz v nastavení přidali svou emailovou adresu, aby bylo možné zasílat aktuální informace, týkající se školní jídelny a stravování.

Prosím neměňte si svá přihlašovací hesla. Dítě potřebuje své heslo znát, aby si mohlo v případě, že nemá čip vytisknout stravenku. Heslo je datum narození, např. narozen 8. ledna – heslo 0801.

Upozorňuji strávníky třetích až devátých tříd, že jsou na období od 1. 2. – 28. 2. 2021 odhlášeni ze stravování. Pokud máte zájem o vyzvednutí oběda do jídlonosiče, musíte si oběd sami přihlásit na www.strava.cz.

Oběd vám bude vydán v termínech 11.15 – 11.40 hodin a 13.20 – 14.00 hodin.

Žáci 1. a 2. tříd jsou ke stravování přihlášení automaticky. V případě nezájmu o stravování je potřeba oběd odhlásit na www.strava.cz

Během jarních prázdnin (15. – 19. únor) jídelna nevaří.

Minářová Hana, vedoucí školní jídelny