plakát rodina

Škola osobního života

Nejen v hodinách výchovy ke zdraví vedeme naše žáky k formování odpovědného chování a rozhodování v otázkách partnerství a rodičovství a k uplatňování odpovědného sexuálního chování v souvislosti s ochranou zdraví, etikou a morálkou, k pochopení základů lidské reprodukce.

Preventivní program pro žáky devátého ročníku Škola osobního života se věnuje tématu plánovaného rodičovství, odpovědnému výběru partnera a prevenci rizikového sexuálního chování. Interaktivní lekce s promítáním a diskuzí vedou zkušení lektoři z Centra pro rodinu a sociální péči z.s.