Setkání žákovských parlamentů

8:00 – 12:45, SVČ Korunka, vybraní členové žákovského parlamentu