Rozvíjíme logické myšlení

Jedním z hlavních cílů výuky matematiky je rozvoj logického myšlení žáků. Vhodným prostředkem pro rozvoj logického a kombinatorického myšlení jsou víceúrovňové logické hry.

Prostorové hry Kvadrilion a LEU Brain Stimulator zábavnou a poutavou formou zlepšují prostorové vidění, logické myšlení, kombinační schopnosti, rozvíjí kreativitu.

Žáci, kteří si vybrali grafické rébusy, šifry a logické úlohy IQ Fitness z řady Mozkovna, mohli řešit úlohy pěti různých obtížností s okamžitou zpětnou vazbou.

Hlavolamové hry byly financovány z projektu Triangl, který Statutární město Ostrava podpořilo částkou 450 tisíc Kč v rámci dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd a čtenářské gramotnosti na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021.

Foto a vedení aktivity: I. Čechová