Provoz školní družiny od 12. dubna

Ranní družina od 6:00 do 7:30, odpolední do 16:30.

Lichý týden: 🐭 1.A, 🦋 2. A, 🐢 3. A, 🦉 4. A.

Sudý týden: 🦉 1.B, 🦋 2. B, 🐢 3. B, 🐭 4. B.

Každé pondělí a čtvrtek bude v době ranní družiny probíhat ve vestibulu družiny samotestování dětí neinvazivními antigenními testy.

Rodiče, ani další osoby pověřené vyzvedáváním dítěte, nemohou do budovy školní družiny vstupovat. Po zazvonění u vstupních dveří budovy školní družiny nahlásí jméno a příjmení dítěte a vyčkají na jeho příchod. Dítě přijde ke vstupním dveřím v doprovodu vychovatelky.