Přivítali jsme studenty ze zahraničí

Fabricando fabricamur – jedno z pravidel Jana Amose Komenského, „učitele národů“. Co nám říká? Nejlépe se činnost naučíme tím, že ji budeme sami vykonávat, budeme se zdokonalovat a aktivně na sobě pracovat. To se týká nejen činnosti manuální, ale také využívání cizího jazyka ke komunikaci.

Protože se v souladu s vizí školy u dětí snažíme rozvíjet znalosti a dovednosti v anglickém jazyce, realizovali jsme ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity praxe vysokoškolských studentů ze Španělska, kteří využili nabídku programu ERASMUS+ a přijeli do Ostravy absolvovat část svého pregraduálního studia. Připravují se zde na profesní dráhu učitele, v čemž jim mohla být zkušenost z české školy velmi nápomocná.

Ve dnech 12. 4. – 7. 5. 2021 se proto studenti účastnili on-line výuky Anglického jazyka v 7. a 8. ročnících. Při pozorování sledovali jak práci žáků, tak vystupování učitele a jeho dovednost řídit výuku, komunikovat s žáky, prezentovat nové učivo apod. Sami pak zpestřovali hodiny vstupy s aktivitami, které pro děti připravili nejčastěji ve formě prezentací. Vyzkoušeli si tak, jaké je organizovat a realizovat výuku ve virtuálním prostředí.

Děti měly jedinečnou příležitost porovnat svou úroveň jazykové vybavenosti v angličtině s jinými mluvčími než
s vrstevníky či vyučujícím. Mohly si také vyzkoušet, jak se jim daří reagovat na jiný typ otázek, a porovnat náš a zahraniční přístup k výuce. Dařilo se jim se studenty navázat kontakt a v průběhu čtyřtýdenní praxe se mnohdy rozvíjely živé diskuse na zajímavá témata. Děti rozhodně mohou být na svou dovednost využívat angličtinu jako komunikační prostředek pyšné!

Velmi si vážíme této příležitosti a věříme, že se bude v příštích letech znovu opakovat. Byla přínosem jak pro žáky, tak pro vyučující i pro studenty samotné.

Text a foto: Mgr. Martina Matějíček Rozsypalová