Primární prevence – netolismus, třídy 9A, 9B

10:00 – 11:40, program Centra primární prevence Renarkon o.p.s.