Primární prevence – netolismus, třídy 8A, 8B

8:00 – 9:40, program Centra primární prevence Renarkon o.p.s.