Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia

5. a 6. květen