Preventivní program Veselé zoubky, 1ABC

v hodinách prvouky