Podmořský svět a metoda CLIL

V hodinách výtvarné výchovy a světa práce se kluci a holčičky z 1.A, 1.C a 2.A ponořili do vytváření podmořského světa.  Zapojili svou fantazii při kresbě originálních mořských tvorů, pomocí vlny ztvárnili mořské vlny a při malbě vyzkoušeli využít i sůl jako v pravé mořské vodě.

Přirozeným používáním anglických výrazů se malí výtvarníci při tvorbě mořského světa naučili spoustu nových anglických slovíček: sea, water, salt, starfish, jellyfish, fish, octopus, shark, whale, dolphin, seahorse, turtle, ale i názvy různých vzorů, které v kresbě používali (circles, spirals, lines, curves, zigzags). Tvoření doplnili i o nové písničky Down in the deep blue sea a The jellyfish.

Výuka metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) přirozeně zapojuje cizí jazyk do nejazykového předmětu, rozvíjí kognitivní dovednosti dětí a vede je k přemýšlení v cizím jazyce.

Možnost realizovat výuku metodou CLIL máme díky projektu Škola pro život II. z Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro rok 2021/2022. Částkou 250 000 Kč můžeme podpořit denní výuku anglického jazyka v mateřské škole a výuku metodou CLIL ve výtvarné výchově a ve světě práce na 1. stupni základní školy, v informatice a zeměpisu na 2. stupni základní školy. 

Text: L. Fialová. Foto a vedení hodin: L. Fialová, V. Kapičáková, J. Kvapilová, V. Rymiecová