obrazy písmo

Písmomalířství

Písmomalířství neb kaligrafie. Při tvorbě se žáci inspirovali dílem Renaty Gebauerové a dalších autorů.

Renata Gebauerová:
„Jak už jsem zmínila mnohokrát, k a l i g r a f i e znamená krásné písmo. Pro mne je kaligrafie písmo psané ručně perem, brkem nebo štětcem, přičemž psané slovo nebo text vytváří určitou formu uměleckého díla. Slovo psané je to, o co tu běží, aspoň v mých mozkových závitech. Spojuje se mi to trošku s malováním (pozor nikoli kreslením). Je tam tah, někdy silný, někdy slabý, každopádně souvislý a navazující. Pokud chcete tvořit kaligrafii, vyžaduje to měsíce, roky cvičení a učení. Je to jako hrát na housle. Chce to čas, disciplínu a dril. „

Význam těchto vět si mohli vyzkoušet žáci při práci s písmem. Prvním úkolem bylo psaní podle předlohy. Jakmile to žáci zvládli, vrhli jsme se na volnější tvorbu, při které již využili svou fantasii. Velmi čistě působí jemné monogramy. Na vlnách psaných básní se můžeme pohoupat.