Pěvecké sbory v příštím školním roce

Vážení rodiče, milé děti,

v souvislosti se změnami zaměření naší školy i se změnami v organizaci nepovinných předmětů na českých školách dochází v příštím školním roce i ke změnám ve fungování pěveckých sborů na naší škole.

Počet pěveckých sborů se redukuje ze tří na dva. Dále budou pokračovat Koťata, kam budou docházet nejmenší žáci, a Čtyřlístek, do kterého mohou docházet i vybraní zájemci z řad žáků 2. stupně. Oba sbory budou vedeny jako zájmové kroužky a povede je pí uč Z. Šimůnková. Přihlášené děti budou hradit nevelké zápisné.

Členům DPS Mendíci děkuji za dlouholetou reprezentaci naší školy a přeji jim hodně úspěchů v jejich dalším hudebním rozvoji.

Y. Lišková