Pasování na čtenáře

Prvňáčci navštívili městskou knihovnu, kde je pasovali na čtenáře!
Jako první se setkali s námořníkem a s pirátem, který se neuměl chovat ke knihám a dokonce neuměl vůbec číst. Prvňáčci ho naučili, jak s knihami správně zacházet a také mu ukázali své čtenářské dovednosti. Nakonec našli v knihovně truhlu s pokladem a odnesli si pasovací listinu, obrázkové desatero malého čtenáře a pro celou třídu Čtenářské pirátské vysvědčení, které nám od té doby zdobí třídní nástěnku.