Pasování na čtenáře, 1A

8.00-9.40, knihovna Dr. Martínka