Ozdravný pobyt pro děti

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na: základní umělecké školy (nově), zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově), jazykové školy (nově), jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově), základní školy, střední školy a konzervatoře, vyšší odborné školy, vysoké školy.

Zákaz nově rovněž dopadá od 13. 3. 2020 i na akce pořádané těmito školami pro žáky a studenty, jako jsou např. zotavovací akce či jiné podobné akce typu lyžařské zájezdy, školy v přírodě, výměnné pobyty. V případě již probíhajících akcí pořádaných školou je možné tyto akce dokončit.  

BŘEZNOVÝ TERMÍN OZDRAVNÉHO POBYTU JE ZRUŠEN.

Naše škola se podílí na projektu DOTACE Z FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ, který zaštiťuje Magistrát města Ostravy.

V rámci tohoto projektu se čtyři třídy 1. stupně zúčastní v termínu od 23. 3. do 5. 4. 2020 ozdravného pobytu v Beskydech. Ozdravný pobyt  je zaměřen na regeneraci a prevenci onemocnění horních cest dýchacích, na posílení imunitního systému a otužování žáků.

Děti budou ubytovány v hotelu Petr Bezruč ***, který se nachází v klidné části horského údolí, ve výšce 620 m. n. m. (přímo pod  Lysou horou). Pro žáky jsou rezervovány 2 – 4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Stravování je zajištěno pětkrát denně, dohlíží se i na pitný režim žáků.

Během pobytu mají děti k dispozici vnitřní hotelový bazén se slanou vodou, tělocvičnu, vnější oplocené hřiště i solnou jeskyni. Ve volnočasových aktivitách jsou naplánovány vycházky po okolí, soutěže, hry a další zájmové činnosti.

Text: L. Fialová