pracovní stůl

Otevření školy pro žáky 9. ročníku, kteří se připravují na jednotnou přijímací zkoušku

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5.
umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky
, která je realizována formou konzultací.

Termíny konzultací:

Třída 9.A: M úterý 9:30 – 11:00 hod, ČJ čtvrtek 10:00 – 11:30 (12:00) hod

Třída 9.B: M pátek 9:30 – 11:00 hod, ČJ čtvrtek 9:30 – 11:00 (11:30) hod

 • Kromě konzultací ve škole zůstává stávající online výuka a dosavadní komunikace s vyučujícími.
 • Skupiny mohou mít maximálně 15 žáků a všichni budou muset dodržovat nařízená hygienická opatření.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.
 • Do školy budou chodit žáci v roušce. V lavicích, kdy budou dodrženy předepsané rozestupy, žáci roušky mít nemusí.
 • Nástup do školy je dobrovolný, ale pokud se žák přihlásí, bude muset do školy chodit. V případě nepřítomnosti musí být řádně omluven.
 • Pokud by některý žák nařízení školy nedodržoval nebo měl ve škole kázeňské problémy, bude z výuky vyloučen.
 • Žáci, kteří patří do rizikové skupiny, by měli svoji přítomnost ve škole řádně zvážit.
 • Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce žáka formulář

Termín jednotné přijímací zkoušky (čtyřleté obory) 8. červen 2020.

 • Bude prodloužen čas na vyřešení testu: matematika o 15 minut, český jazyk o 10 minut.
 • Náhradní termín: 23.6.2020
 • Více na MŠMT. Brífink ministra školství zde.