Otevření školy pro 1. stupeň

skupiny přihlášených žáků