Ostravské sportovní hry: únorová výzva Dribling s míčem, k úspěchu je klíčem!

Také naše škola se zapojila do 2. ročníku Ostravských sportovních her, které jsou společným projektem statutárního města Ostrava, odboru školství a sportu a Okresní rady Asociace školních sportovních klubů České republiky Ostrava, konané pod záštitou náměstkyně primátora Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D. Cílem projektu je návrat co největšího počtu dětí ke sportovním činnostem a všeobecnému pohybu v hodinách tělesné výchovy a sportování mimo školu.

Měsíční výzvy (říjen 2021 – běh, listopad a prosinec 2021 – šplh, leden 2022 – švihadlo, únor 2022 – driblink, březen 2022 – gymnastika, duben 2022 – atletika) žáci plní v hodinách tělesné výchovy. Výsledky jsou pravidelně za školu zasílány AŠSK. Cílem je, aby co nejvíce žáků školy splnilo určenou disciplínu (běh, šplh, švihadlo, driblink, gymnastika, atletika). Zapojeny jsou děti od 1. do 9. ročníku. Pořadí škol v jednotlivých měsících je stanoveno podle dosaženého procenta žáků školy, kteří splnili výzvu.

Inspirováni ambasadorkou projektu Terezou Švábíkovou se naši žáci napříč ročníky pustili do plnění únorové výzvy Dribling s míčem, k úspěchu je klíčem! Výzvou pro 1. stupeň byl dribling s míčem na 40 m, 3. – 5. ročník na 80 m a 6. – 9. ročník na 120 metrech (1 minuta kolem 2 metrů).

Realizace aktivity: E. NěmčekováŠ. Zezulková a učitelé tělesné výchovy na 1. stupni. Foto: E. Němčeková.

https://www.youtube.com/watch?v=x8KJT3Ct2Uc&list=PLpuzj5KuJuZQjPbfa3Y9cQ_vbCLFh_qU7